CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tất cả các loại matcha phải đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng cao của Chính Sơn

thông qua các tiêu chí: Hữu cơ - Môi trường - An toàn

Xem chi tiết

 

 

 

OCHA TEAHOUSE
 
Chúng tôi cho rằng trà quán phải là nơi tìm thấy sự kết nối,
là nơi chúng ta có thể chia sẻ với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp
 
Xem chi tiết
 

 

 
 

FUJI MATCHA GREEN TEA                            

Thật đơn giản để có một ly matcha ưng ý cho bạn và người thân

Xem chi tiết